Miracell

Biological wastewater treatment

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków

Partnerem ASC Polska w obszarze zagadnień związanych z oczyszczaniem ścieków i utylizacją odpadów jest firma Miranda. W styczniu 2018 roku podpisano umowę, na mocy której ASC Polska jest jedynym przedstawicielem Miranda na obszarze Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Miranda – to znaczący producent oczyszczalni ścieków i urządzeń do uzdatniania wody pracujących w oparciu o technologie złoża rotacyjnego (RBC), bioreaktorów membranowych (MBR) i odwróconej osmozy. Firma współdziała ściśle z funduszem SKION (Suzanne Klatten Investment Group), który od 2012 roku jest również jej udziałowcem, stając się częścią projektu ochrony wód i zasobów naturalnych. SKION wspiera firmy i organizacje podejmujące działania mające na celu zarówno ograniczenie dopływu zanieczyszczeń, jak i poprawę jakości wód zanieczyszczonych a aktywność badawczo-rozwojowa Mirandy w dziedzinie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji osadów stanowi ważny element tych działań.

Efektem współpracy specjalistów Aqua System Controls i Mirandy jest program wdrożeniowy szeregu technologii i systemów, wśród których szczególną pozycję zajmuje Miracell® - nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania ścieków działający w oparciu o tarczowe, obrotowe złoża biologiczne RBC (ang. Rotating Biological Contractor). Opatentowany przez Mirandę system, posiada szereg zalet jak np. możliwość szybkiej reakcji na zmiany obciążenia, brak konieczności napowietrzania, niewielkie zapotrzebowanie na energię, a także możliwość jego modułowej konfiguracji.

Oczyszczanie ścieków w urządzeniach Miracell® jest wydajne, ekonomiczne i skuteczne, a jakość oczyszczonych ścieków spełnia, bądź przekracza najwyższe wymagania aktualnie obowiązujących norm europejskich.

Miracell® to sposób na oczyszczanie ścieków zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi na miarę XXI wieku. System został wdrożony w wielu lokalizacjach na całym świecie, a nasi klienci cenią wysoko jego niezawodność, kulturę pracy i wysokie walory estetyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!