GIS - uniwersalne narzędzia informatyczne Obszary naszego działania

 • Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

  Zastosowanie systemu GIS umożliwia znaczącą poprawę efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową. Stanowi platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, dzięki czemu zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji  niezbędnych w procesie decyzyjnym oraz efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Gospodarka leśna

  Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarowych w branży leśnej są dziś nieocenione. Technologia GPS/GIS otwiera nowe możliwości pracy służb leśnych. Zadania związane z ochroną i gospodarowaniem zasobami leśnymi można wykonać szybciej, łatwiej a zarazem bardzo dużą dokładnością.

 • Przemysł

  Zastosowanie rozwiązań na bazie GIS daje ogromne możliwości w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów przemysłowych. Dzięki funkcjonalnościom analitycznym oraz zaawansowanym narzędziom umożliwia przestrzenną prezentację danych, tworzenie i edytowanie warstw mapy, przeglądanie i analizowanie atrybutów obiektów bazy oraz generowanie wydruków. 

 • Sieci energetyczne

  W infrastrukturze elektroenergetycznej systemy GIS integrujemy z systemem zarządzania majątkiem sieciowym (Asset Management) Nasz sysem utrzymuje rejestr majątku sieciowego, rejestruje zdarzenia, analizuje pracę elementów sieci i bada niezawodność, pozwala planować przedsięwzięcia .eksploatacyjne i inwestycyjne, służy do zarządzania pracami, budżetem i kontraktami.

 • Sieci ciepłownicze

  Zarządzanie na odległość, stały dostęp do niezbędnych danych oraz optymalne sugestie w oparciu o matematyczną analizę to udoskonalenia jakie niesie ze sobą zastosowanie nowoczesnego modelu zarządzania w oparciu o GIS. Monitoring i zdalne zarządzanie siecią pozwalają na skuteczne zapobieganie awariom oraz szybką reakcję gdy ewentualne awarie wystąpią

 • Transport i logistyka

  Zastosowanie rozwiązań opartych o GIS w transporcie i logistyce jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy zarządzania to m. in. tworzenie marszrut, wyznaczanie kolejności odwiedzanych klientów, wyznaczanie stref dojazdów z podziałem czasowym, generowanie macierzy odległości po drogach pomiędzy klientami.

Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania infrastrukturą sieciową Nasze usługi

Skontaktuj się z nami!
Nie zwlekaj i uzyskaj wszystkie niezbędne informacje

Kontakt

Odpowiedzialne osoby na odpowiednich stanowiskach Kadra zarządzająca

 • Jacek Andrzejewski

  Jacek Andrzejewski

  Prezes Zarządu

  Wyznacza i koordynuje główne kierunki rozwoju firmy. Jest odpowiedzialny za kompleksowy nadzór nad działalnością i planowaniem strategicznym. Bezpośrednio zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie opomiarowania i monitoringu strat wody.

 • dr Agnieszka Górzyńska

  dr Agnieszka Górzyńska

  Dyrektor Zarządzający

  Odpowiedzialna za nadzór i koordynację prac badawczo-rozwojowych. Zajmuje się modelowaniem narzędzy informatycznych z wykorzystaniem technologii GIS w branży komunalnej. Specjalista w zakresie  controlingu jednostek publicznych, analizy finansowej, kontroli zarządczej oraz ekspertyz rentowności zadań inwestycyjnych.

 • Tomasz Łosek

  Tomasz Łosek

  Dyrektor Operacyjny

  Odpowiedzialny za bieżącą działalność operacyjną a także realizację planów dotyczących rozwoju firmy. Zajmuje się zastosowaniem technologii GIS w planowaniu inwestycyjnym przy projektach infrastrukturalnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Aktualności

Wizyta Erica Straalmana

W dniach od 5 do 8 września 2017 odwiedził nas p. Eric Straalman

- dyrektor Geocom Informatik AG, Switzerland.

W czasie wizyty odbyło się szereg spotkań ze specjalistami branżowymi oraz naukowcami. Zgodnie z oczekiwaniami doszło do ciekawej dyskusji o kierunkach rozwoju i zastosowaniach GIS w projektach infrastrukturalnych a także o dalszym upowszechnianiu formuły SaaS (Software as a Service) jako sposobu świadczenia usług.

Czytaj dalej

ASC partnerem projektu #POWERWNH UMK w Toruniu

19 czerwiec 2017

W maju 2017 roku Spółka została oficjalnym partnerem projektu "Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pozyskanych przez Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Czytaj dalej

ASC w Szwajcarii

15 czerwiec 2017

W maju br. w informacjach szwajcarskiej firmy Geocom ukazał się artykuł dotyczący naszej Spółki.

Czytaj dalej

ASC na konferencjach branżowych w woj. pomorskim i podkarpackim

15 czerwiec 2017

Rezultatem dużego zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami systemowymi opartymi o technologię GIS wdrażanymi przez Aqua System Controls jest udział naszej Spółki w konferencjach organizowanych przez stowarzyszenia skupiające przedsiębiorstwa branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Inwestycja w kadry

5 czerwiec 2017

W maju i czerwcu odbył się kolejny cykl szkoleń przeprowadzony przez specjalistów renomowanych firm dostarczających rozwiązania informatyczne z zakresu technologii GIS. Kurs ESRI Polska zadedykowano administratorom geobazy przestrzennej oraz menedżerom danych GIS zajmujących się instalacją, konfiguracją i zarządzaniem wielodostępną geobazą ArcSDE.

Czytaj dalej

Archiwum aktualności

Kontakt