GIS - uniwersalne narzędzia informatyczne Obszary naszego działania

 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

  Zastosowanie systemu GIS umożliwia znaczącą poprawę efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową. Stanowi platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, dzięki czemu zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji  niezbędnych w procesie decyzyjnym oraz efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Biologiczne oczyszczanie ścieków

  Efektem współpracy specjalistów Aqua System Controls i Mirandy jest program wdrożeniowy szeregu technologii i systemów, wśród których szczególną pozycję zajmuje Miracell® - nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania ścieków działający w oparciu o tarczowe, obrotowe złoża biologiczne RBC (ang. Rotating Biological Contractor).

 • Sieci energetyczne

  W infrastrukturze elektroenergetycznej systemy GIS integrujemy z systemem zarządzania majątkiem sieciowym (Asset Management) Nasz system utrzymuje rejestr majątku sieciowego, rejestruje zdarzenia, analizuje pracę elementów sieci i bada niezawodność, pozwala planować przedsięwzięcia, eksploatacyjne i inwestycyjne, służy do zarządzania pracami, budżetem i kontraktami.

Nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania infrastrukturą sieciową Nasze usługi

Skontaktuj się z nami!
Nie zwlekaj i uzyskaj wszystkie niezbędne informacje

Kontakt

Odpowiedzialne osoby na odpowiednich stanowiskach Kadra zarządzająca

 • Jacek Andrzejewski

  Jacek Andrzejewski

  Prezes Zarządu

  Wyznacza i koordynuje główne kierunki rozwoju firmy. Jest odpowiedzialny za kompleksowy nadzór nad działalnością i planowaniem strategicznym. Bezpośrednio zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie opomiarowania i monitoringu strat wody.

 • Tomasz Łosek

  Tomasz Łosek

  Dyrektor Operacyjny

  Odpowiedzialny za bieżącą działalność operacyjną a także realizację planów dotyczących rozwoju firmy. Zajmuje się zastosowaniem technologii GIS w planowaniu inwestycyjnym przy projektach infrastrukturalnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

 • Anna Baniewska

  Anna Baniewska

  Dyrektor Biura

  Odpowiedzialna za nadzór i koordynację prac. Zajmuje się kontaktem z klientem, zarządzaniem biurem i dokumentacją, tworzeniem baz danych geoprzestrzennych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Aktualności

Rozpoczęcie współpracy z KESCO ENERGY Sp. z o.o.

1 listopada 2019

W dniu 1 listopada 2019r. Aqua System Controls Sp. z o.o.  podpisała umowę o współpracy z firmą KESCO ENERGY Sp. z o.o., która działa w obszarze odnawialnych źródeł energii. KESCO ENERGY Sp. z o.o.: www.kescoenergy.eu W ramach umowy Aqua System Controls będzie wykonywać analizy obszarowe z wykorzystaniem narzędzi GIS na potrzeby opracowania projektu lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Czytaj dalej

KONFERENCJA BIM W PROCESACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDCZYCH

15 maja 2018

W dniu 15 maja 2018 o godz. 10.00 w siedzibie Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona tematyce zastosowania BIM w procesach inwestycyjnych i zarządczych. W sześciu panelach tematycznych zaprezentowano szereg przykładów zastosowań technik geoBIM, metodyki projektowania i realizacji inwestycji. Konferencję urozmaicił pokaz zastosowania skanerów laserowych firmy Leica Geosystems

Czytaj dalej

Aqua System Controls stała się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe"

12 kwietnia 2018

Aqua System Controls z dniem 19 stycznia 2018 r. stała się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe" z siedzibą w Szczecinie. Działające od 2004 roku Stowarzyszenie zrzesza członków zarządu oraz kadrę kierowniczą przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych regionu Pomorza Zachodniego. Główny jej cel stanowi integrowanie lokalnego środowiska wodociągowego oraz wzmocnienie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży.

Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

19 lutego 2018
W dniu 19 lutego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się główne uroczystości związane z obchodami 545. rocznicy urodzin Patrona Uczelni. Jednym z głównych punktów było spotkanie Władz Uniwersytetu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim, Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim Józefem Ramlau, Zastępcą Prezydenta Torunia Zbigniewem Fiderewiczem oraz z przedstawicielami innowacyjnych firm regionu Kujaw i Pomorza oraz reprezentantami instytucji otoczenia biznesu.
 

Czytaj dalej

Archiwum aktualności