Anna Baniewska

Anna Baniewska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończone studia licencjackie z zarządzania sp. marketing (2009-2012) i geografii (2012-2015) oraz studia magisterskie z kierunku zarządzanie sp. informatyka w zarządzaniu (2012-2014) oraz z geoinformacji środowiskowej (2015-2017). Na studiach, w obecnej pracy i w swojej pracy magisterskiej pt. „Zagospodarowanie przestrzenne Ostródy okresu przemian ustrojowych w świetle analizy źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych” aktywnie wykorzystywała techniki GIS oraz pracowała na oprogramowaniu ArcGIS i QGIS stąd też posiada doświadczenie w tworzeniu analiz geoprzestrzennych i geostatystycznych.

Z Aqua Controls System Sp. z o.o. współpracuje od lutego 2017 roku, najpierw jeszcze jako studentka później na stanowisku Specjalisty ds. GIS, a obecnie na stanowisku Dyrektora biura.

Wcześniej studiując uczęszczała na staże w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu, gdzie zajmowała się tworzenie baz danych geoprzestrzennych na podstawie źródeł pisanych z wykorzystanie oprogramowania ArcGIS. Dodatkowo pracowała w marketingu pomagając przy tworzeniu eventów, gdzie odkryła swoje umiejętności projektowania graficznego.