Jacek Andrzejewski

Jacek Andrzejewski

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. W 1983 roku uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Od 1989 roku pracuje w branży energetycznej i środowiskowej w renomowanych firmach niemieckich, gdzie zajmuje się, między innymi, konceptualizacją rozwiązań zwiększających efektywność systemów energetycznych. Będąc Członkiem Zarządu i Dyrektorem Technicznym przygotowuje i nadzoruje wdrożenie projektu bloku 15MWel w systemie kogeneracji. Jest autorem kompleksowych opracowań i analiz techniczno-ekonomicznych oraz studiów wykonalności.

W 1997 roku zostaje Prezesem Zarządu firmy Rud. Otto Meyer GmbH&Co KG, gdzie jest odpowiedzialny za utworzenie i rozwój działalności na terenie Polski i Europy Wschodniej w zakresie instalacji przemysłowych oraz obiektów kubaturowych zarządzając blisko 600 osobowym zespołem pracowników. W tym czasie realizuje wiele znaczących projektów w kraju i zagranicą.

Współzałożyciel Fundacji Instytut Rozwiązań Systemowych w Warszawie.

W ostatnich latach zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie opomiarowania i monitoringu strat wody