Tomasz Łosek

Tomasz Łosek

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologii Maszyn. W 1984 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Od 1985 roku pracownik biura projektowego instalacji i systemów technicznych FHP w Wielkiej Brytanii. W 1989 zostaje kierownikiem zespołu projektowego w firmie Roger Preston & Partners. Założyciel i współtwórca firmy inżynieryjno-konsultingowej RP+K Projekt przekształconej następnie w Roger Preston Polska.

Jest współautorem wielu projektów inżynieryjnych w zakresie instalacji i systemów technicznych dla budynków biurowych, obiektów przemysłowych i publicznych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Chinach i krajach regionu Zatoki Perskiej.

W latach 2002-2006 sprawuje funkcję szefa Komitetu Kierowniczego w Światowej Radzie Budynków Wysokościowych i Urbanizacji.

W ostatnich latach zajmuje się zastosowaniem technologii GIS w planowaniu inwestycyjnym.