MBR - Bioreaktory Membranowe

Biologiczne reaktory membranowe (MBR) to zaawansowane urządzenia do oczyszczania ścieków wyróżniające się wysoką efektywnością. Urządzenia te posiadają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi reaktorami osadu czynnego, z których najważniejsze to: bardzo wysoka efektywność separacji faz i jakość (mikrobiologiczna i fizykochemiczna) ścieków oczyszczonych oraz możliwość usuwania mikrozanieczyszczeń. Bioreaktory Membranowe wyróżnia mniejsza objętość urządzenia z uwagi na stosowane wyższe stężenie osadu, a także mniejsza ilość produkowanego osadu nadmiernego.

Zalety zastosowania reaktorów MBR:

 • Możliwość ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych
 • Wysokie stężenie osadu czynnego (do 12 g/dm3)
 • Rozbudowa poprzez zwiększenie ilości modułów
 • Brak problemów z osadem spęczniałym
 • Wysoka efektywność oczyszczania
 • Możliwość budowy modułowej
 • Małe rozmiary modułów

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
< 2 mg/dm3

Zawiesiny stałe (TSS)
< 2 mg/dm3

Azot amonowy (NH3-N)
< 1 mg/dm3 (MBR z nitryfikacją)

Fosfor całkowity (TP)
< 1 mg/dm3 (z wykorzystaniem zb. beztlenowego)

Azot całkowity (TN)
< 3-10 mg/dm3 (denitryfikacja ze zb. beztlenowym)

Mętność
< 0,5 NTU

Oczyszczanie szarych ścieków

W ofercie znajduje się szereg urządzeń, które przygotowują szare ścieki do ponownego użycia. Oczyszczanie polega głównie na filtracji, czasem także na napowietrzaniu oraz dezynfekcji. Oczyszczone i przygotowane w ten sposób ścieki są higienicznie czyste i mogą być powtórnie wykorzystane. Nasze systemy do oczyszczania szarych ścieków generalnie bazują na procesach filtracji i napowietrzania oraz dezynfekcji za pomocą lamp UV. Oczyszczone i zdezynfekowane ścieki szare podawane są za pomocą układu pompowego do odbiorników sanitarnych pozwalając na uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody.

Zastosowanie

 • Nawadnianie zieleni miejskiej, podlewanie
 • Spłukiwanie toalet w budynkach
 • Chłodnictwo przemysłowe
 • Mycie ulic i chodników
 • Myjnie samochodowe
 • Zbiorniki pożaroweBiologiczne oczyszczanie ścieków Zobacz nasze pozostałe produkty • Miracell®

  Miracell® - to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania ścieków działający w oparciu o tarczowe, obrotowe złoża biologiczne RBC (ang.: R...


 • Dropbox®

  Dropbox® - to kompaktowy, w pełni zautomatyzowany system oczyszczania ścieków działający w oparciu o tarczowe, obrotowe złoża biologiczne RBC (ang. Rot...


 • R/OCELL® - Systemy odwróconej osmozy

  R/OCELL® – to linia urządzeń przeznaczonych do uzyskiwania wody pitnej o najwyższych parametrach pracujących w oparciu o zjawisko odwróconej osmozy....


 • UF - Ultrafiltracja

  Ultrafiltracja jest jednym z najczęściej stosowanych procesów separacji do klarowania lub zatężania roztworów oraz do frakcjonowania związków, a proces UF jest absolutną ...


 • SF & ACF - Filtr piaskowy & Filtr z węglem aktywnym

  Filtracja przez piasek jest często stosowaną i sprawdzoną metodą usuwania zawiesin stałych z wody. (...) Filtracja z zastosowaniem węgla aktywnego jest bardzo szeroko sto...


 • Bydynki techniczne

  Urządzenia Miracell® można umieścić wewnątrz specjalnie do tego celu przygotowanych budynków technicznych. Wykonane w technologii płyt warstwowych i ko...