UF - Ultrafiltracja

Ultrafiltracja jest jednym z najczęściej stosowanych procesów separacji do klarowania lub zatężania roztworów oraz do frakcjonowania związków, a proces UF jest absolutną barierą dla mikroorganizmów. W ultrafiltracji stosuje się membrany asymetryczne porowate o grubości ok. 150 µm, wykonane z polimerów bądź z ceramiki. Mechanizm separacji jest sitowy, a siłą napędową jest ciśnienie z zakresu 0,1 – 1 MPa.

Ultrafiltracja jest kluczowym elementem procesu uzdatniania wody pitnej.

Zastosowanie

  • Usuwanie patogenów
  • Redukcja zmętnienia
  • Jako proces wstępny przed odwróconą osmozą
  • Uzdatnianie wody pitnej
Biologiczne oczyszczanie ścieków Zobacz nasze pozostałe produkty