Przybliżenie na sieć kanalizacją w Gniewkowie

ASC.MANAGER Water&Wastewater

ASC.MANAGER Water&Wastewater to pakiet udostępnianych w formie usług on-line narzędzi informatycznych opartych o technologię GIS wspierających procesy operacyjne i zarządcze w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Proponowane rozwiązanie umożliwia szybki i prosty dostęp do informacji o lokalizacji i cechach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz automatyzuje proces ich przetwarzania, ułatwia wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz upraszcza sprawowanie kontroli nad zasobami, procesami i działaniami.

Funkcjonalności ASC.MANAGER Water&Wastewater

 • Paszportyzacja sieci i urządzeń. W pełni skalowalna mapa sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych połączona z bazą danych obejmującą edytowalne atrybuty będącej w zasobach przedsiębiorstwa infrastruktury.
 • Maintenace (utrzymanie ruchu). Rejestr awarii, przeglądów technicznych i konserwacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Polityka wodomierzowa. Szczegółowa ewidencja i bieżąca kontrola ważności cech legalizacyjnych wodomierzy, archiwizacja informacji o odbiorcach, analiza rozbiorów wody.
 • Nettracing (symulacja pracy sieci). Wyznaczanie obszarów wyłączeń oraz generowanie listy odbiorców pozbawionych wody poprzez symulowanie zamykania i otwierania zasuw.
 • Zarządzanie środkami trwałymi. Rejestr środków trwałych użytkowanych, przeznaczonych do likwidacji, agregacji lub będących poza ewidencją.
 • Zarządzanie inwestycjami. Inwentaryzacja planowanych zadań inwestycyjnych związanych z budową nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Reporting. Tworzenie raportów i statystyk obejmujących zestawienia statyczne i dynamiczne dla wskazanych przedziałów czasowych.
 • Model hydrauliczny. Scenariusze pracy sieci wodociągowej dla zadanych parametrów obejmujące symulacje hydrauliczne, przepływy pożarowe, przepustowość sieci, wiek wody, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, plany wyłączeń, itp.

Wdrożenie ASC.Manager Water&Wastewater zapewnia dostęp do nowoczesnych rozwiązań geoinformatycznych dedykowanych branży wodociągowo-kanalizacyjnej bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem i eksploatacją specjalistycznego oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz kosztów zatrudniania i szkolenia pracowników.

 • Wysoka jakość. Dostęp do najwyższej jakości oprogramowania GIS (ArcGIS ESRI, Geonis GEOCOM, mapapps CON TERRA).
 • Bezpieczeństwo. Przechowywanie danych na serwerach EXEA Data Center posiadającej najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa.
 • Mobilność. Dostęp 24 godziny, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca.
 • Użyteczność. Przejrzysty i intuicyjny interfejs w języku polskim.