Usługi komplementarne - Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna funkcjonuje na rynku od ponad 30 lat świadcząc usługi dla inwestorów indywidualnych, firm budowlanych, biur projektowych oraz urzędów administracji publicznej. Wykorzystując nowoczesne i profesjonalne urządzenia pomiarowe oraz innowacyjne technologie informatyczne Aqua System Controls Sp. z o.o. zapewnia obsługę geodezyjną i kartograficzną na najwyższym poziomie.

Usługi w zakresie geodezji i kartografii

  • sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych w postaci cyfrowej oraz analogowej,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu,
  • geodezyjna obsługa inwestycji, w tym pomiary realizacyjne (tyczenie), powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne, pomiary kontrolne i opracowanie ich wyników,
  • kompleksowa geodezyjna obsługę spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym podziały i scalenia nieruchomości, rozgraniczanie, wznowienie granic nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych.