Projektowanie infrastruktury komunalnej oraz obiektów kubaturowych

Projektowanie

Świadczymy kompleksowe usługi związane z projektowaniu infrastruktury komunalnej oraz obiektów kubaturowych. Oferujemy opracowywania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych, we wszystkich rodzajach budownictwa oraz we wszystkich branżach. Sporządzamy kosztorysy inwestorskie i pełnimy rolę inwestora zastępczego. Usługi projektowe oferujemy we współpracy z firmą Roger Preston Polska

Usługi w zakresie projektowania :

Opracowanie projektów w zakresie Instalacj wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, elektrycznych, komputerowych, telefonicznych, teleinformatycznych, telewizyjnych, oświetlenia (awaryjnego, ewakuacyjnego, wnętrz, zewnętrznego)

Projekty sieci: cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, technologicznych oraz projekty specjalistyczne: ciepłowni gazowych, ciepłowni olejowych, węzłów cieplnych.

Ponadto zapewniamy: nadzór autorski i inwestorski, inwestorstwo zastępcze/project management, opracowywanie dokumentacji kosztorysowej, uzgadnianie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej, ekspertyzy i opinie techniczne, przygotowanie zapytań ofertowych oraz autoryzację i weryfikację projektów zagranicznych.