Przemysł

Przemysł

Zastosowanie rozwiązań na bazie GIS daje ogromne możliwości w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów przemysłowych.  Dzięki funkcjonalnościom analitycznym oraz zaawansowanym narzędziom umożliwia przestrzenną prezentację danych, tworzenie i edytowanie warstw mapy, przeglądanie i analizowanie atrybutów obiektów bazy oraz generowanie wydruków. Końcowe wyniki analiz dostarczają kompleksowych informacji o obiektach i zjawiskach. System umożliwia także pełną weryfikację i kontrolę poprawności rozwiązania przestrzennej struktury poszczególnych jej składników.