Transport i logistyka

Transport i logistyka

Zastosowanie rozwiązań opartych o GIS w transporcie i logistyce jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy zarządzania to: tworzenie marszrut, wyznaczanie kolejności odwiedzanych klientów, wyznaczanie stref dojazdów z podziałem czasowym, generowanie macierzy odległości po drogach pomiędzy klientami, analizy potencjału rynku, analizy rozmieszczenia konkurencji i jej udział w rynku, optymalizacja regionów sprzedaży.