Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze

Zarządzanie na odległość, stały dostęp do niezbędnych danych oraz optymalne sugestie
w oparciu o matematyczną analizę to udoskonalenia jakie niesie ze sobą zastosowanie nowoczesnego modelu zarządzania w oparciu o GIS. Monitorowanie oraz zdalne zarządzanie poszczególnymi elementami sieci ciepłowniczej pozwalają skuteczne działania prewencyjne zapobiegające awariom oraz szybką reakcję gdy ewentualne awarie wystąpią