GIS - uniwersalne narzędzia informatyczne Obszary naszego działania

 • Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

  Zastosowanie systemu GIS umożliwia znaczącą poprawę efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową. Stanowi platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, dzięki czemu zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji  niezbędnych w procesie decyzyjnym oraz efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Gospodarka leśna

  Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarowych w branży leśnej są dziś nieocenione. Technologia GPS/GIS otwiera nowe możliwości pracy służb leśnych. Zadania związane z ochroną i gospodarowaniem zasobami leśnymi można wykonać szybciej, łatwiej a zarazem bardzo dużą dokładnością.

 • Przemysł

  Zastosowanie rozwiązań na bazie GIS daje ogromne możliwości w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów przemysłowych. Dzięki funkcjonalnościom analitycznym oraz zaawansowanym narzędziom umożliwia przestrzenną prezentację danych, tworzenie i edytowanie warstw mapy, przeglądanie i analizowanie atrybutów obiektów bazy oraz generowanie wydruków. 

 • Sieci energetyczne

  W infrastrukturze elektroenergetycznej systemy GIS integrujemy z systemem zarządzania majątkiem sieciowym (Asset Management) Nasz sysem utrzymuje rejestr majątku sieciowego, rejestruje zdarzenia, analizuje pracę elementów sieci i bada niezawodność, pozwala planować przedsięwzięcia .eksploatacyjne i inwestycyjne, służy do zarządzania pracami, budżetem i kontraktami.

 • Sieci ciepłownicze

  Zarządzanie na odległość, stały dostęp do niezbędnych danych oraz optymalne sugestie w oparciu o matematyczną analizę to udoskonalenia jakie niesie ze sobą zastosowanie nowoczesnego modelu zarządzania w oparciu o GIS. Monitoring i zdalne zarządzanie siecią pozwalają na skuteczne zapobieganie awariom oraz szybką reakcję gdy ewentualne awarie wystąpią

 • Transport i logistyka

  Zastosowanie rozwiązań opartych o GIS w transporcie i logistyce jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy zarządzania to m. in. tworzenie marszrut, wyznaczanie kolejności odwiedzanych klientów, wyznaczanie stref dojazdów z podziałem czasowym, generowanie macierzy odległości po drogach pomiędzy klientami.