• Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

    Zastosowanie systemu GIS umożliwia znaczącą poprawę efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową. Stanowi platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, d...

  • Biologiczne oczyszczanie ścieków

    Efektem współpracy specjalistów Aqua System Controls i Mirandy jest program wdrożeniowy szeregu technologii i systemów, wśród których szczególną pozycję zajmuje M...

  • Sieci energetyczne

    W infrastrukturze elektroenergetycznej systemy GIS integrujemy z systemem zarządzania majątkiem sieciowym (Asset Management) Nasz system utrzymuje rejestr majątku siec...