Infrastruktura sieci energetycznych

Sieci energetyczne

W infrastrukturze elektroenergetycznej systemy GIS integrujemy z systemem zarządzania majątkiem sieciowym (Asset Management) Nasz sysem utrzymuje rejestr majątku sieciowego, rejestruje zdarzenia, analizuje pracę elementów sieci i bada niezawodność, pozwala planować przedsięwzięcia .eksploatacyjne i inwestycyjne, służy do zarządzania pracami, budżetem i kontraktami. Ponadto zapewniona jest integracja GIS z systemem zbierania danych i sterowania ruchem sieci (SCADA), systemem technicznej i handlowej obsługi klientów, systemami obliczeń inżynierskich, zarządzania obiegiem dokumentów, business intelligence, systemami eksperckimi, rejestracji wyładowań atmosferycznych i systemami bezpieczeństwa w obiektach energetycznych.