Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

System informacji geoprzestrzennej

GIS - umożliwia znaczącą poprawę efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową rozproszoną na znacznym obszarze i stanowiącą wysoką wartość materialną. Dla przedsiębiorstw komunalnych niezwykle istotne jest posiadanie wiarygodnych i aktualnych informacji o przebiegu sieci, ich właściwościach technicznych, przeprowadzonych remontach, awariach, itd. Systemy GIS stanowią platformę integrującą dane pochodzące z różnych źródeł, dzięki czemu zapewniają szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji, niezbędny w procesie decyzyjnym oraz efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.