Projekt Badawczo-Rozwojowy wdrożenia systemu informatycznego GIS

Projekt Badawczo-Rozwojowy Instytut Rozwiązań Systemowych w Warszawie

5 stycznia 2017

W styczniu 2017 roku spółka ASC Polska podpisała z Fundacją Instytut Rozwiązań Systemowych w Warszawie umowę o wspólne prowadzenie projektu badawczo-rozwojowego. Zadanie ma na celu przetestowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego umożliwiającego przedsiębiorstwom komunalnym administrowanie infrastrukturą sieciową poprzez przeglądarki internetowe.

Testowane rozwiązanie oparte jest o oprogramowanie ArcGIS for Server firmy Esri, Geonis for Server szwajcarskiego Partnera ASC Polska – firmy Geocom oraz map.apps firmy Conterra. Obie jednostki planują zakończenie projektu w przyszłym roku.