Projekt wdrożeniowy Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o.

12 stycznia 2018

W styczniu 2018 roku Aqua System Controls Sp. z o.o. rozpoczęła 3-letnią współpracę w zakresie wdrożenia i udostępnienia systemu ASC.Manager Water&Wastewater w Przedsiębiorstwie Komunalnym „GNIEWKOWO” Sp. z o.o.

W pierwszym etapie projekt przewiduje utworzenie cyfrowej bazy danych dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej połączonej z interaktywną mapą umożliwiających identyfikację, wyszukiwanie, określanie położenia i selekcję sieci i urządzeń, wprowadzanie, modyfikację i usuwanie atrybutów, generowanie raportów oraz wprowadzanie geometrii wybranych punktów na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dalsze prace skupią się na udostępnieniu on-line PK „GNIEWKOWO” funkcjonalności systemu obejmujących narzędzia do optymalizacji procesów zarządczych i operacyjnych na poziomie utrzymania ruchu (panele awarie, przeglądy i konserwacja), polityki wodomierzowej (panele legalizacja, rozliczenia) oraz zarządzania środkami trwałymi oraz inwestycjami. PK „GNIEWKOWO” otrzyma również dostęp do symulacji zamykania i otwierania zasuw i wyznaczania obszarów wyłączeń (nettracing) oraz rozbudowanego modułu raportowania.