Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

Projekt wdrożeniowy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

30 października 2018

W październiku 2018 roku Aqua System Controls Sp. z o.o. rozpoczęła 3,5-letnią współpracę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu w zakresie realizacji projektu dotyczącego świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu ZWIK i umożliwieniu korzystania z systemu informacji przestrzennej (GIS - system ASC.Manager Water&Wastewater), w celu zarządzania on-line infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, przez którą rozumie się całość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich uzbrojeniem tworzących funkcjonalną całość przeznaczoną do realizacji zadań związanych z gospodarką wodną i ściekową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków na terenie miasta i gminy Świecie.

Aqua System Controls Sp. z o.o. zobowiązała się do przechowywania danych przestrzennych na serwerach zewnętrznych w EXEA Data Center w Toruniu znajdujących się w środowisku serwerowym spełniającym wymagania techniczne oraz zapewniającym odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

W pierwszym etapie projekt przewidywał weryfikację i implementacje materiałów do cyfrowej bazy danych dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej połączonej z interaktywną mapą umożliwiającą identyfikację, wyszukiwanie, określanie położenia, selekcję sieci i urządzeń, wprowadzanie, modyfikację i usuwanie atrybutów, generowanie raportów oraz wprowadzanie geometrii wybranych punktów na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dalsze prace skupią się na udostępnieniu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu bazy w wersji on-line oraz funkcjonalności systemu obejmujących narzędzia do optymalizacji procesów zarządczych i operacyjnych na poziomie utrzymania ruchu (panele awarie, przeglądy i konserwacja).

ZWIK w Świeciu otrzymało również dostęp do symulacji zamykania i otwierania zasuw i wyznaczania obszarów wyłączeni (nettracing) oraz rozbudowanego modułu tworzenia zapytań do bazy w celu generowania odpowiednich danych o sieci do raportowania.