Odpowiedzialne osoby na odpowiednich stanowiskach Kadra zarządzająca

 • Jacek Andrzejewski

  Jacek Andrzejewski

  Prezes Zarządu

  Wyznacza i koordynuje główne kierunki rozwoju firmy. Jest odpowiedzialny za kompleksowy nadzór nad działalnością i planowaniem strategicznym. Bezpośrednio zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie opomiarowania i monitoringu strat wody.

 • dr Agnieszka Górzyńska

  dr Agnieszka Górzyńska

  Dyrektor Zarządzający

  Odpowiedzialna za nadzór i koordynację prac badawczo-rozwojowych. Zajmuje się modelowaniem narzędzy informatycznych z wykorzystaniem technologii GIS w branży komunalnej. Specjalista w zakresie  controlingu jednostek publicznych, analizy finansowej, kontroli zarządczej oraz ekspertyz rentowności zadań inwestycyjnych.

 • Tomasz Łosek

  Tomasz Łosek

  Dyrektor Operacyjny

  Odpowiedzialny za bieżącą działalność operacyjną a także realizację planów dotyczących rozwoju firmy. Zajmuje się zastosowaniem technologii GIS w planowaniu inwestycyjnym przy projektach infrastrukturalnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.