dr Agnieszka Górzyńska

dr Agnieszka Górzyńska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W 2014 roku uzyskuje stopień doktora.

Od 2006 roku kieruje pracami naukowo-badawczymi realizowanymi w ramach wybranych projektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest współautorką szeregu opracowań i ekspertyz naukowych, w tym z zakresu oddziaływania inwestycji na dziedzictwo kulturowe.

Od 2012 roku pracuje w sektorze finansów publicznych. Jako Prezes Zarządu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odpowiada za restrukturyzację spółki i jej dalszy rozwój. W 2014 roku organizuje i wdraża system kontroli wewnętrznej w jednostce SP ZOZ podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla jednostek publicznych opracowuje raporty z zakresu controlingu, analizy finansowej i kontroli zarządczej oraz ekspertyzy dotyczące rentowności zadań inwestycyjnych.

Członek Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza w Grudziądzu.

Od kilku lat zajmuje się modelowaniem narzędzi informatycznych wykorzystujących technologię GIS dla branży komunalnej.