Aqua System Controls stała się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe"

30 stycznia 2018

Aqua System Controls z dniem 30 stycznia 2018 r. stała się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia "Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe" z siedzibą w Szczecinie. Działające od 2004 roku Stowarzyszenie zrzesza członków zarządu oraz kadrę kierowniczą przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych regionu Pomorza Zachodniego. Główny jej cel stanowi integrowanie lokalnego środowiska wodociągowego oraz wzmocnienie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży.

Przystępując do Stowarzyszenia, Aqua System Controls nie tylko wspiera działalność tej organizacji, ale również aktywnie uczestniczy w panelach dyskusyjnych na organizowanych przez SZFW konferencjach. Ostatnie z tego cyklu spotkanie miało miejsce 21–23 marca w Niechorzu, na którym mieliśmy okazję nawiązania bardzo ciekawych kontaktów zarówno z przyszłymi klientami, jak rownież potencjalnymi partnerami.