8 maj 2017

W maju 2017 roku Spółka została oficjalnym partnerem projektu "Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pozyskanych przez Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

W ramach projektu, ASC przeprowadza staże dla studentów WNH UMK w Toruniu, których celem jest doskonalenie kompetencji zarządczych dla osób wkraczających na rynek pracy w oparciu o najlepsze praktyki menadżerskie. Program umożliwia nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu zadań, umiejętności współpracy i organizacji pracy, zarządzania czasem oraz uzyskania referencji zawodowych.

Informacje o projekcie www. powerwnh.umk.pl