23-24 marzec 2017

Rozwój narzędzi informatycznych w zarządzaniu infrastrukturą komunalną wywołuje duże zainteresowanie zarówno ze strony środowisk naukowych jak i – coraz częściej – inżynierów praktyków z wieloletnim stażem. Prezentacje usługi ASC.Manager – jako Innowacyjnej platformy zarządzania Infrastrukturą Wodociągową i Kanalizacyjną wygłoszone przez  p. Tomasza Górzyńskiego w trakcie Konferencji Stowarzyszenia Wodociągów Kujaw i Pomorza (Grudziądz 8-9 grudnia 2016) oraz późniejsze wystąpienie Prezesa Aqua System Controls p. Jacka Andrzejewskiego podczas Stowarzyszenia Forum Komunalne (Mąchocice k. Kielc 23-24 marca 2017) spotkały się z przychylnym przyjęciem uczestników i wywołały ożywioną dyskusję. Na uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie tematem ze strony władz samorządowch, co potwierdza wagę zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą dla lokalnych społeczności.