Rozpoczęcie współpracy z KESCO ENERGY Sp. z o.o.

1 listopada 2019

W dniu 1 listopada 2019r. Aqua System Controls Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy z firmą KESCO ENERGY Sp. z o.o., która działa w obszarze odnawialnych źródeł energii.

W ramach umowy Aqua System Controls będzie wykonywać analizy obszarowe z wykorzystaniem narzędzi GIS na potrzeby opracowania projektu lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

"Generujemy i wykorzystujemy energię z zasobów naturalnych. Dzielimy się naszą wiedzą i wspólnie inwestujemy.... Chcemy stworzyć „demokratyczne” źródło energii, będące własnością lokalnych grup i społeczeństw. W 100% przyjazny dla ziemi!"

KESCO ENERGY Sp. z o.o.: www.kescoenergy.eu

Bardzo cieszy się na współpracę !