GIS Day 2016

16 listopad 2016

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował Kujawsko-Pomorski Dzień GIS. Po raz siedemnasty Toruń stał się regionalną stolicą geoinformacji.

GIS Day jest świętem fanów Systemów Informacji Geograficznej, podczas którego na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady i pokazy poświęcone zastosowaniu tej technologii w życiu codziennym. Wydział Nauk o Ziemi UMK zajmuje się organizacją tego wydarzenia w Toruniu od 2000 roku.

Hasłem przewodnim tegorocznego sympozjum były geotechnologie w zastosowaniach wodnych, co doskonale koresponduje tematycznie z Ogólnopolską Inauguracją Roku Rzeki Wisły, która miała miejsce właśnie w Toruniu 19 października.

W ramach tegorocznego Dnia GIS zaplanowano wykłady, demonstracje technologii, pokazy i warsztaty praktyczne oraz konkursy z nagrodami. Podczas trzech sesji wystąpień prezentowane były głównie przykłady zastosowania czy wsparcia GIS do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną (ASC z Torunia, Bentley Systems Polska z Warszawy, Apator Rector z Zielonej Góry, czy Esri Polska z Warszawy), zarządzania ryzykiem powodziowym (RZGW z Gdańska), czy opracowania koncepcji gospodarowania wodami opadowymi (DHI Polska). Dodatkowo, zaprezentowane zostały możliwości technik teledetekcyjnych dla rolnictwa precyzyjnego (Geomatic Poznań) oraz omówione zostały korzyści dla studentów płynące z realizacji na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu projektów z serii Geokompetencje w ramach programu POWER.

Gościem specjalnym Sympozjum był Eric Straalman ­– dyrektor handlowy firmy Geocom Informatik z Zurichu (Szwajcaria) – platynowy partner Esri Inc. (USA), który zaprezentował szyte na miarę dedykowane aplikacje dla wybranych zastosowań branżowych.