5-8 września 2017

W dniach od 5 do 8 września 2017 odwiedził nas p. Eric Straalman - dyrektor Geocom Informatik AG, Switzerland. W czasie wizyty odbyło się szereg spotkań ze specjalistami branżowymi oraz naukowcami. Zgodnie z oczekiwaniami doszło do ciekawej dyskusji o kierunkach rozwoju i zastosowaniach GIS w projektach infrastrukturalnych a także o dalszym upowszechnianiu formuły SaaS (Software as a Service) jako sposobu świadczenia usług.

Istotnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. połączone z prezentacją możliwości oprogramowania Geonis w zakresie utrzymania nawierzchni lotniskowych.

Omówiono również perspektywy rozwoju rynku oprogramowania Geonis w Polsce.