Współpraca przy projekcie bazy QGIS z firmą DHI Polska

27 stycznia 2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku Aqua System Controls Sp. z o.o. zakończyła prace z fimą DHI Polska przy projekcie, w którego zakres wchodziły prace inwentaryzacyjne obejmujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z siecią deszczową oraz urządzeniami znajdującymi się na sieci.

Bazowaliśmy na danych z Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz dokumentacji technicznej przekazanej przez firmę DHI Polska.

Dziękujemy za możliwość współpracy i jesteśmy otwarci na NOWE PROJEKTY - NOWE WYZWANIA.